Huidige productie

Windrichting
Windkracht
MW
Huishoudens
Windturbine

Ons windpark

Samen met Vattenfall is Windplanblauw ontwikkeld, een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De huidige 74 windturbines (bij de start van het project in 2016) in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Deze 61 turbines wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ongeveer 450.000 huishoudens.

Bijdragen aan energiedoelstellingen

Met Windplanblauw wekken we straks veel duurzame energie op. Hiermee speelt Windplanblauw een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling in het Energieakkoord uit 2013. Hierin staat dat in 2023 16 procent van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Voor provincie Flevoland betekent dit een doelstelling van 1390,5 MW (MegaWatt). Met ruim 350 MW draagt Windplanblauw hier voor circa 20 procent aan bij. Dat is voldoende om 5 procent van alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.

 

Klimaatakkoord

In 2019 is Windplanblauw opgenomen in het Klimaatakkoord. Hierin is de doelstelling opgenomen dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt.

Regioplan

Windplanblauw dankt haar naam aan het projectgebied waarin zij zich bevindt; projectgebied noord, het blauwe gebied op de kaart hieronder. De gebieden zijn bepaald in het Regioplan Windenergie Flevoland (2006). Per gebied zorgt één initiatiefnemer voor het weghalen (saneren) van de huidige molens die in het gebied staan, en ontwikkelt hij nieuwe, grotere turbines die meer energie opwekken (opschalen).

Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit

De 74 (in 2016) verspreid staande molens maken plaats voor 61 grotere turbines in nette lijnen. SwifterwinT en Vattenfall zijn verantwoordelijk voor het saneren van de huidige turbines. Alle bestaande turbines worden uiterlijk 6 maanden na ingebruikname van het nieuwe windpark stilgezet en binnen 1 jaar verwijderd.

Circulariteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Zo worden verschillende onderdelen van onze oude windturbines of zelfs complete windturbines hergebruikt. Dat doen we in Nederland, maar ook in het buitenland. In Kazachstan worden onderdelen van onze windturbines hergebruikt. En in Italië worden ‘onze’ kleinere turbines graag hergebruikt. Dat kan omdat onze windturbines met relatief kleine kranen gemonteerd kunnen worden en gemakkelijk in onderhoud zijn. Ook het beton en staal uit de funderingen worden gerecycled. Door dit hergebruik dragen we bij aan een duurzame en circulaire toekomst.

Economisch voordeel voor de regio

De komst van Windplanblauw betekent voor de bewoners in het projectgebied en de omliggende dorpskernen de mogelijkheid om te participeren (obligatielening eind 2020 afgerond) in het windpark. Daarnaast brengt de bouw van het windpark een hoop werk met zich mee. Windplanblauw streeft ernaar zo veel mogelijk hiervan in de regio te beleggen, zodat er meer werkgelegenheid in het gebied ontstaat.

Tijdlijn mijlpalen

Start aansluiten en testen windturbines op land

Q1
2023

Bouwen en opleveren fundaties IJsselmeer

Q1
2023

Verwijderen tijdelijke bruggen en wegen

Q2
2023

Bouw windturbines IJsselmeer

Q2
2023

Stilzetten bestaande turbines en saneren van deze turbines

Q3
2023

Aansluiten en testen windturbines IJsselmeer

Q3
2023

Volledige windpark op land draait

Q4
2023

Oplevering turbines IJsselmeer

Q4
2023

Volledige windpark Windplanblauw operationeel

Q1
2024

Alle bestaande turbines gesaneerd

Q2
2024

Opening windpark Windplanblauw

Q3
2024
74 Turbines uit het gebied maken plaats voor 61 grotere, modernere turbines in nette lijnen.
Die turbines zullen 8 keer meer energie opwekken dan alle huidige turbines bij elkaar!
Dat is genoeg stroom voor het huishoudelijke elektriciteitsverbruik van ca. 1 miljoen Nederlanders.
Daarmee bespaart Windplanblauw jaarlijks 700.000 ton C02!