Een deel van het projectgebied van Windplanblauw ligt in het Rivierduingebied in Swifterbant; een gebied met zeer hoge archeologische waarde. Van 5300 tot 3400 voor Christus leefde hier de Swifterbantcultuur. Het Rivierduingebied is uiteindelijk overstroomd, maar door laagjes slibafzetting is de beschaving heel mooi bewaard gebleven. Het is nu cultureel erfgoed dat voor de eeuwigheid begraven óf bewaard moet blijven. Als organisatie wil Windplanlauw cultureel erfgoed beschermen en daarom zijn eind 2017 al de eerste onderzoeken gestart. Op maandag 27 mei 2019 tekende Windplanblauw samen met ADC archeoprojecten, KSP archeologie en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de raamovereenkomsten voor de archeologische onderzoeken naar de Swifterbantcultuur. Door de komende jaren samen te werken hopen we meer kennis te vergaren en te delen over dit interessante archeologische gebied, waar Windplanblauw over een aantal jaar zal komen. Er zijn al op verschillende plaatsen in het gebied proefsleuven gegraven. Eventuele opgravingen worden in een latere fase van het project uitgevoerd.

Meer weten?

Lees dan de blog van archeoloog Elma Schrijer, bekijk het fotoalbum van eerdere werkzaamheden of lees dit artikel over archeologie dat in 2019 ook verscheen in de Flevopost.

Film Archeologie