Historie

Flevoland vervult al sinds de jaren ’90 een pioniersfunctie op het gebied van windenergie. In die tijd bouwden veel ondernemers (veelal agrariërs) een windturbine op hun land; dit zogenaamde ‘vijfde gewas’ zorgt voor een stabiele bron van inkomsten naast de oogst, die aan weersomstandigheden onderhevig is.

Opschalen en saneren

De vele losstaande turbines zorgen samen voor veel groene energie, maar het landschap oogde wel wat rommelig. Om dit te verbeteren én om meer energie op te wekken, koos de provincie in 2006 voor een beleid van ‘opschalen en saneren’.

Twee kleinere molens maken plaats voor één grotere, moderne turbine die meer energie opwekt. Bovendien moeten nieuwe turbines in nette rijen geplaatst worden; de zogenaamde lijnopstellingen.

Regioplan

Om invulling te geven aan het nieuwe beleid, introduceerde de provincie in 2016 het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daarin is de provincie opgesplitst in vier deelgebieden; in elk deelgebied zorgt één initiatiefnemer voor het afbreken van de huidige turbines en het ontwikkelen van nieuwe windturbines.

Vereniging SwifterwinT

In deelgebied Noord, het blauwe gebied op de kaart, zaten van oudsher drie windverenigingen: Ketelmeerzoom, Natuurstroomgroep en Vereniging Windpark Rivierduin. Ook Vattenfall is actief in het gebied met een aantal turbines langs de IJsselmeerdijk. De drie verenigingen hebben zich verenigd in Vereniging SwifterwinT. Alle ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het projectgebied kunnen hier lid van worden. Inmiddels zijn bijna alle ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het projectgebied als certificaathouder bij SwifterwinT betrokken.

Windplanblauw

SwifterwinT en Vattenfall zijn vervolgens als één initiatiefnemer verenigd als Windplanblauw. Onder die naam ontwikkelen zij het gelijknamige windpark, dat 61 turbines zal tellen, en zorgen ze dat de 74 huidige turbines afgebroken worden.