Historie

Flevoland vervult al sinds de jaren ’90 een pioniersfunctie op het gebied van windenergie. In die tijd bouwden veel ondernemers (veelal agrariërs) een windturbine op hun land.

Opschalen en saneren
De vele losstaande turbines zorgen samen voor veel groene energie, maar het landschap oogde wel wat rommelig. Om dit te verbeteren én om meer energie op te wekken, koos de provincie in 2016 voor een beleid van ‘opschalen en saneren’. Twee kleinere molens maken plaats voor één grotere, moderne turbine die meer energie opwekt. Bovendien moeten nieuwe turbines in nette rijen geplaatst worden; de zogenaamde lijnopstellingen.

Regioplan
Om invulling te geven aan het nieuwe beleid, introduceerde de provincie in 2016 het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daarin is de provincie opgesplitst in vier deelgebieden. In elk deelgebied zorgt één initiatiefnemer voor het afbreken van de huidige turbines en het ontwikkelen van nieuwe windturbines.

Vereniging SwifterwinT
In deelgebied Noord, het blauwe gebied op de kaart, zaten van oudsher drie windverenigingen: Ketelmeerzoom, Natuurstroomgroep en Vereniging Windpark Rivierduin. Ook Vattenfall is actief in het gebied als eigenaar van voormalig Windpark Irene Vorrink aan de IJsselmeerdijk langs de A6. De drie verenigingen uit het deelgebied Noord hebben zich verenigd in Vereniging SwifterwinT. Inmiddels zijn bijna alle ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het projectgebied als lid-contractant (certificaathouder) bij SwifterwinT betrokken.

Windplanblauw
SwifterwinT en Vattenfall zijn vervolgens als één initiatiefnemer verenigd als Windplanblauw. Onder die naam ontwikkelen zij windpark Windplanblauw, dat in totaal 61 turbines zal tellen. Samen zorgen zij ervoor dat de destijds 74 turbines afgebroken worden. Van de 61 nieuwe turbines zal SwifterwinT er uiteindelijk 47 exploiteren. Deze staan op land en in het IJsselmeer. Vattenfall exploiteert er na opleveren 14 in het IJsselmeer.