Windfondsen

Stichting WinTfonds Swifterbant
Samen met Vattenfall en a.s.r. verzekeringen hebben we de Stichting WinTfonds Swifterbant opgericht. De initiatiefnemers van het windpark zijn sterk verbonden met Swifterbant en het bijbehorende buitengebied. Door het financieel ondersteunen van verenigingen, (sport)clubs en evenementen in Swifterbant, draagt het WinTfonds Swifterbant bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de regio.

Het streven is dat het fonds vanaf 2023 volledig operationeel is. Het fonds krijgt elk jaar een budget van €80.000,-. Het geld is bedoeld voor initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren, verenigingen ondersteunen en evenementen een impuls geven. Alle stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden in Swifterbant en het bijbehorende buitengebied komen in aanmerking voor financiering. Windplanblauw en Dorpsbelangen Swifterbant hebben samen de voorwaarden voor het fonds bedacht en vastgesteld waar de bijdragen aan besteed kunnen worden.

Organisatie en beheer Stichting WinTfonds Swifterbant
Bestuur: Mark Hogendorf, Rian Kloetstra, Greet Kamminga en Henk Zonnenberg. Raad van Toezicht: Henk Kouwenhoven (Vattenfall), Teus Bor, die binnenkort opgevolgd zal worden door René Timmer (a.s.r. Levensverzekeringen) en Hans Wichink (SwifterwinT)

Andere windfondsen
Het WinTfonds Swifterbant staat los van het Windfonds van de gemeente Dronten. Daarin storten zowel Windplanblauw als Windplan Groen een gebiedsgebonden bijdrage vanaf het moment dat de turbines draaien. Andere inwoners van de gemeenten Dronten kunnen zo, via projectaanvragen, dus ook meeprofiteren van de opbrengsten van ons windpark. Vanaf het moment dat de windturbines van Windplanblauw duurzame stroom opwekken, draagt het windpark € 1.121 euro per opgesteld MegaWatt vermogen bij aan een gebiedsfonds.