Met onze windturbines hebben wij impact op de omgeving en daar zijn we ons bewust van. Omdat wij het ecosysteem en de biodiversiteit willen behouden en verbeteren hebben we samen met Staatsbosbeheer een aantal maatregelen getroffen in het Swifterbos. Er is een bijzondere waterberging aangelegd en een paaikom voor bevers met natuurvriendelijke oevers. Daarmee dragen we bij aan het het ecosysteem, de biodiversiteit en anticiperen we op de klimaatverandering 

Hoe deze maatregelen kunnen bijdragen aan het ecosysteem en de biodiversiteit? Dat vertellen we in deze animatie!