Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de directe leefomgeving en lokale initiatieven te ondersteunen. Dit doen wij via windfondsen. Provincie Flevoland heeft in het kader van de klimaatweek een video gemaakt met daarin verschillende projecten die nu al gefinancierd worden door onder andere Stichting WinTfonds Swifterbant. Het is goed te zien dat er al mooie initiatieven zijn in de directe leefomgeving.

Windfondsen

De Stichting WinTfonds Swifterbant (een initiatief van a.s.r., SwifterwinT en Vattenfall) krijgt jaarlijks een bedrag van 80.000 euro. Naast Stichting WinTfonds Swifterbant zijn er ook de gebiedsfondsen van Lelystad en Dronten. Zij krijgen in de toekomst bijdragen voor leefbaarheid, cultuur en andere burgerinitiatieven. Dat gebeurt onafhankelijk via stichtingen waar wij geen invloed op hebben.

Over de inzet van de windfondsen en deze vorm van participatie is een animatie gemaakt. Zo is in één overzicht duidelijk hoe het nu precies zit.