SwifterwinT

SwifterwinT is een samenwerking van ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit projectgebied Noord (het blauwe gedeelte op de kaart). Samen met Vattenfall werkt SwifterwinT aan de ontwikkeling van Windplanblauw, een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Deze wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 400.000 huishoudens.

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in projectgebied Noord; Ketelmeerzoom, Natuurstroomgroep en Vereniging Windpark Rivierduingebied. SwifterwinT werkt in het gebied nauw samen met Vattenfall onder de naam Windplanblauw. Kijk op de website van Windplanblauw voor meer informatie over windpark Windplanblauw.

Bestuur SwifterwinT op Land bv

De opdrachtgevers van Windplanblauw zijn SwifterwinT op Land bv en Vattenfall.

Foto met Hans Wichink, Karin De Jonge en Stephan de Clerck

De leden van het bestuur van SwifterwinT bv zijn:
Hans Wichink – strategisch directeur
Stephan de Clerck – operationeel directeur

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat:

Karin de Jonge – bestuurssecretariaat
Mirjam Kruithof, Angela Elzenaar – secretariaat
via secretariaat@swifterwintbv.nl

Namens Vattenfall is Matthew May als opdrachtgever bij Windplanblauw aangesloten.

Bestuur vereniging SwifterwinT

De vereniging heeft de volgende bestuurders:
Peter de Regt, voorzitter
Jannie de Breuk, secretaris
Dick Straathof, penningmeester

info@swifterwint.nl

Bestuur STAK

De leden van het bestuur van de STAK zijn:
Arend Heida, voorzitter
Roy Michielsen, secretaris
René de Winter, penningmeester
Pieter Franken
Toon Nooren
Gé Groenenboom
Joke Bosch

Bestuur stichting Obligatiehouders


De leden van het bestuur van de stichting Obligatiehouders zijn:
Peter Klooster, voorzitter
Silvia Keijzer, secretaris
Edwin Helmantel, penningmeester

Documenten inzake obligatielening Windplanblauw

In het kader van de Windplanblauw obligatielening stellen wij als Uitgevende Instelling onderstaande documenten beschikbaar voor inzage gedurende de inschrijfperiode en de looptijd van de obligatielening (met een minimum van tien (10) jaar).

Finale concept versie van de statuten van de Stichting
Statuten van de Uitgevende Instelling
Gecontroleerde jaarrekening van de Uitgevende Instelling over het boekjaar 2019