SwifterwinT

SwifterwinT is een samenwerking van ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit projectgebied Noord (het blauwe gedeelte op de kaart). Samen met Vattenfall werkt SwifterwinT aan de ontwikkeling van Windplanblauw, een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Deze wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 400.000 huishoudens.

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in projectgebied Noord; Ketelmeerzoom, Natuurstroomgroep en Vereniging Windpark Rivierduingebied. SwifterwinT werkt in het gebied nauw samen met Vattenfall onder de naam Windplanblauw. Kijk op de website van Windplanblauw voor meer informatie over windpark Windplanblauw.

Bestuur SwifterwinT bv

De opdrachtgevers van Windplanblauw zijn SwifterwinT bv en Vattenfall.

De leden van het bestuur van SwifterwinT bv zijn:
Stephan de Clerck
Jeroen Holman
Herman Vermeer
Antoinette de Winter, Karin de Jonge – secretariaat

Namens Vattenfall is Henk Kouwenhoven als opdrachtgever bij Windplanblauw aangesloten.

Bestuur vereniging SwifterwinT

De vereniging heeft de volgende bestuurders:
Niels Schulte, voorzitter
Harrie van Wijk, secretaris
Dick Straathof, penningmeester
Peter de Regt, algemeen bestuurslid
Dia Boleij, secretariaat

info@swifterwint.nl

Documenten inzake obligatielening Windplanblauw

In het kader van de Windplanblauw obligatielening stellen wij als Uitgevende Instelling onderstaande documenten beschikbaar voor inzage gedurende de inschrijfperiode en de looptijd van de obligatielening (met een minimum van tien (10) jaar).

Finale concept versie van de statuten van de Stichting
Statuten van de Uitgevende Instelling
Gecontroleerde jaarrekening van de Uitgevende Instelling over het boekjaar 2019