In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de SwifterwinT BV het volgende privacy statement vastgesteld.

 

1. Aard van de organisatie (statutaire grondslag)

SwifterwinT BV stelt zich ten doel het (doen) ontwikkelen, realiseren en exploiteren van windturbine(s) en (een) windpark (en) en andere duurzame oplossingen en projecten in de meest ruime zin van het woord.

 

2. Persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt

SwifterwinT BV kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u

 • of contractant bent van SwifterwinT BV dan wel
 • dat u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de periodieke Nieuwsbrief van Windplanblauw

SwifterwinT BV verwerkt in dat kader de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, postcode, woonplaats, email adres (voor contractanten)
 • email adres (voor ontvangers nieuwsbrief)

3. Waarom SwifterwinT bv persoonsgegevens nodig heeft

 • In verband met het zijn van contractant te kunnen bereiken inzake windontwikkeling (brieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten etc.)
 • Versturen van nieuwsbrief
  De gegevens worden exclusief voor deze activiteiten gebruikt.

4. Hoe worden de persoonsgegevens geregistreerd?

De persoonsgegevens worden manieren geregistreerd:

 • In een excel bestand met de contractanten
 • In een excel bestand met daarin de e-mailadressen van degenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief

Van personen die de website bezoeken worden de persoonsgegevens niet verzameld. De bezoeken worden alleen in kwantitatieve zin geregistreerd en worden met name gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

 

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

 • De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
 • De persoonsgegevens van de contractanten worden bewaard zo lang het contract voortduurt.
 • Voor het bewaren van de e-mailadressen t.b.v. het toezenden van de nieuwsbrief stopt het bewaren van de persoonsgegevens nadat aangegeven is de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Eenmaal verwijderde persoonsgegevens worden niet bewaard.

6. Delen met anderen

De geregistreerde persoonsgegevens (waaronder ook de e-mailadressen) worden niet aan derden ter beschikking gesteld dan wel niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn aangemeld.

 

7. Overige facetten van het privacy recht

Alle overige facetten van het recht op privacy als opgenomen in de AVG zullen op basis van toepasbaarheid worden gerespecteerd. Het gaat hier met name om:

 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op data portabiliteit;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • Recht op bezwaar.

8. Publicatie van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal op de website https://swifterwint.nl/ worden gepubliceerd. Aldus vastgesteld: te Swifterbant dd. 23 mei 2018.

Bestuur SwifterwinT BV