In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft de Stichting Administratiekantoor van aandelen in SwifterwinT bv dit privacy statement opgesteld.

1. Aard van de organisatie (statutaire grondslag)

De Stichting Administratiekantoor van aandelen in SwifterwinT bv stelt zich ten doel:

 • Het tegen uitgifte van niet royeerbare certificaten op naam in eigendom ten titel van
  beheer verwerven van aandelen in SwifterwinT bv;
 • het beheren, administreren en bewaren van aandelen van de vennootschap;
 • Het innen van de op die aandelen te ontvangen dividenden en andere uitkeringen en het binnen een maand na ontvangst doorgeven van die uitkeringen aan de houders van certificaten.

2. Persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt

De Stichting Administratiekantoor van aandelen in SwifterwinT in bv beheert het certificaathouders register en kan persoonsgegevens verwerken van certificaathouders van aandelen in SwifterwinT bv. De Stichting Administratiekantoor van aandelen in SwifterwinT bv verwerkt in dat kader de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, email adres, geboortedatum, burgerlijke staat, bankrekeningnummer.

3. Waarom de Stichting Administratiekantoor van aandelen in SwifterwinT bv deze persoonsgegevens nodig heeft

De Stichting Administratiekantoor van aandelen in SwifterwinT bv gebruikt de persoonsgegevens om haar certificaathouders te kunnen bereiken inzake ontwikkelingen (brieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten, uitkering dividenden, etc.). De gegevens worden exclusief voor deze activiteiten gebruikt.

4. Hoe worden de persoonsgegevens geregistreerd?

De persoonsgegevens worden op de volgende manier geregistreerd:

 • In het certificaathouders register
 • In een Excel bestand

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens van de certificaathouders worden bewaard zolang een certificaat in het bezit is van de betreffende persoon. Eenmaal verwijderde persoonsgegevens worden niet bewaard.

6. Delen met anderen

De gegevens die aan ons zijn gegeven, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze taak. Zo maken wij gebruik van een derde partij bij de uitgifte van certificaten. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

7. Overige facetten van het privacy recht

Alle overige facetten van het recht op privacy als opgenomen in de AVG zullen op basis van toepasbaarheid worden gerespecteerd. Het gaat hier met name om:

 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op data portabiliteit;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • Recht op bezwaar.

8. Publicatie van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal op de website https://swifterwint.nl/ worden gepubliceerd.

9. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via secretaris.stak@swifterwintbv.nl.

Stichting Administratiekantoor van aandelen in SwifterwinT B.V.