Windplanblauw gaat slagschaduw op de gevels van woningen in de dorpskern van Swifterbant tot een minimum beperken. Als er slagschaduw op een gevel van een woning in de dorpskern van Swifterbant valt, worden de turbines zo snel mogelijk stilgezet. Ook zal de rode nachtverlichting op de turbines niet knipperen, maar vast branden. Bij goed zicht worden de lichten nog eens maximaal 90% gedimd.

Windplanblauw is volop in beweging. In 2020 zal het windpark met 61 grote, moderne turbines in de noordwesthoek van Flevoland, volledig draaien. “We zitten inmiddels echt in de uitvoerende fase”, legt Stephan de Clerck, voorzitter SwifterwinT bv uit. “Vrijwel alle vergunningen en subsidies zijn binnen, het is nu voorbereiden op de daadwerkelijke bouw.” Een deel van de omgeving maakt zich echter zorgen over zaken als geluid, slagschaduw en verlichting. “Als initiatiefnemers nemen we deze zorgen serieus en hebben we op basis van gesprekken passende maatregelen getroffen om hinder te beperken.”

“We hechten aan overleg. Als bewoners hun zorgen bij ons uiten, proberen we
natuurlijk te komen met een passende oplossing.”

Zorgen over geluid
Hoewel het geluid van de turbines binnen de wettelijke norm blijft, worden verschillende maatregelen getroffen om tegemoet te komen aan de zorgen van omwonenden. “Dankzij onder meer een verbeterd rotorontwerp en geluidsisolatie kunnen we het geluid van de nieuwe windturbines van Windplanblauw flink terugbrengen,” zegt Henk Kouwenhoven, senior development manager bij Vattenfall. “Daarnaast staan de turbines op grote afstand van het dorp. In veel windparken is een minimale afstand van 800 meter gebruikelijk. In Windplanblauw staan de vijf molens aan de rand van Swifterbant (aan de Rivierduintocht) op gemiddeld 1400 meter afstand van het dorp.”

Een goede buur
Initiatiefnemers SwifterwinT bv en Vattenfall willen een goede buur van het dorp zijn. Voor, tijdens en na de realisatie van het windpark. “Windplanblauw investeert in het dorp, en geeft het dorp mogelijkheden om mee te investeren,” vertelt Stephan de Clerck. “Er komt een gebiedsfonds om de leefbaarheid van het dorp een impuls te geven; bewoners en belanghebbenden beslissen mee over de besteding hiervan. Ook kunnen bewoners zelf investeren in Windplanblauw; in de volgende fase van het plan stellen we ca. 10 miljoen euro investeringsruimte beschikbaar voor bewoners tegen een aantrekkelijke rente. Wie hierover mee wil denken kan nu al gratis en vrijblijvend Vriend van Windplanblauw worden. Daarnaast blijft Windplanblauw in dialoog met het dorp om te kijken wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen.”