Windplanblauw heeft kennis genomen van het feit dat onze collega’s van Windpark Zeewolde momenteel met een tegenslag te maken hebben. Onvermijdelijk roept dit vragen op of deze gebeurtenissen voor Windplanblauw ook gevolgen hebben. In dit bericht geven wij daarom een korte update over de stand van zaken.

Windplanblauw bestaat uit een deel op land en een deel op water. Beiden verlopen volgens plan. Voor de turbines op land zijn we al geruime tijd in gesprek met partijen die de bouw van het windpark mogelijk gaan maken. ABB Power Grids is als voorkeurspartij geselecteerd voor de aanleg van het transformatorstation en de transportkabels. Dura Vermeer is als voorkeurspartij geselecteerd om de parkinfrastructuur en fundaties voor de 37 windturbines op land te realiseren. Daarnaast komen er 24 turbines in het water. Vanwege de nieuwe generatie turbines in combinatie met de unieke locatie nabij het land en in ondiep water, wordt momenteel aanvullend onderzoek uitgevoerd om de juiste bouwmethode te selecteren.  Om die reden hanteert Windplanblauw voor het gedeelte op land en het gedeelte in het water verschillende tijdspaden. Voor het gedeelte op water is de verwachting dat de voorkeurspartijen later dit jaar of misschien zelfs volgend jaar bekend worden gemaakt. Voor het gedeelte op land zullen naar verwachting al na de zomer de definitieve contracten worden getekend.

Ook voor de initiatiefnemers van Windplanblauw bestaat het risico dat er iets gebeurt waardoor de ontwikkeling van het windpark vertraging oploopt. Er komt immers enorm veel kijken bij het ontwikkelen van grote windparken zoals die momenteel in Flevoland gepland staan. Windplanblauw verloopt echter volgens plan en streeft naar oplevering van het windpark in 2023.

 

Beeld: Sans Fotografie