In 2020 heeft de STAK in overleg met het bestuur van de Vereniging SwifterwinT besloten om voor de bouw- en exploitatiefase een tweehoofdige directie aan te stellen, gevormd door een strategisch en een operationeel directeur. Voor de functie van operationeel directeur is in december 2020 Stephan de Clerck benoemd. Voor de functie van strategisch directeur worden kandidaten geworven. De verwachting is dat begin april 2021 bekend is wie voor deze functie is geselecteerd.

Herman Vermeer vertrekt per 1 maart als lid van de SwifterwinT B.V.-directie. Herman heeft zijn taken overgedragen aan de Stephan de Clerck en Marieke Donkervoort. Zij worden hierin ondersteund door de projectorganisatie.

Afscheid Herman Vermeer

Bij vertrek op 1 maart is Herman bijna 4 jaar lid geweest van de B.V.-directie. De STAK en de Vereniging  hebben Herman ervaren als een directeur met een groot verbindend vermogen, zowel intern als extern. Herman heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het

De besturen van de STAK en de Vereniging danken Herman voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid.