Op 17 november 2022 is de Stichting WinTfonds Swifterbant formeel opgericht. De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. 2022 was een tussenjaar waarin de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn geworven en de statuten zijn opgesteld. Tegelijkertijd zijn er ook al donaties verstrekt aan een aantal initiatiefnemers uit Swifterbant.

Het streven is dat vanaf 2023 het WinTfonds Swifterbant volledig operationeel is. Het fonds krijgt een jaarlijks budget van €75.000,-. Het is bedoeld voor initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren, verenigingen ondersteunen of evenementen een impuls geven.

Stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden in Swifterbant komen in aanmerking voor donaties.

De leden van het bestuur zijn: Mark Hogendorf, Rian Kloetstra, Greet Kamminga en Henk Zonnenberg

De leden van de Raad van Toezicht zijn: Henk Kouwenhoven (Vattenfall), Teus Bor, die binnenkort opgevolgd zal worden door René Timmer (a.s.r. Levensverzekeringen) en Hans Wichink (SwifterwinT)

Lees hier meer over Stichting WinTfonds Swifterbant.