Nieuwsoverzicht

Nieuws
21-09-2018

Einde terinzagelegging

Van vrijdag 22 juni tot en met donderdag 8 augustus 2018 lagen het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. In die periode kon iedereen hierop reageren door...

Lees verder >
Nieuws
02-08-2018

Aanpassing voorkeursalternatief

De initiatiefnemers van Windplanblauw hebben besloten een wijziging voor te stellen in het voorkeursalternatief. De vier turbines aan de Rivierduintocht ten zuiden van de Swifterringweg worden dan verplaatst naar de...

Lees verder >
Nieuws
20-07-2018

Terugblik Windsafari Windplanblauw

Op woensdagavond 18 juli vond de Windsafari van Windplanblauw plaats. Initiatiefnemers reden samen met 11 bewoners uit Swifterbant in een bus naar windpark Noordoostpolder om daar een turbine van dichtbij...

Lees verder >