In het eerste kwartaal van 2021 beginnen de werkzaamheden voor de bouw van Windplanblauw. Dan wordt gestart met de aanleg van parkwegen, kraanopstelplaatsen, fundaties voor de windturbines en de aanleg van kabels en leidingen. Dat betekent ook extra (vracht)verkeer, omleidingen en mogelijk tijdelijke wegafsluitingen.

De initiatiefnemers van Windplanblauw, SwifterwinT en Vattenfall, vinden het belangrijk dat bewoners en bezoekers van het projectgebied zo min mogelijk hinder ervaren van de bouwwerkzaamheden. Daarnaast staat veiligheid in deze fase voorop. Daarom organiseert Windplanblauw op donderdag 10 december van 20.00 uur tot 21.30 uur een online informatiebijeenkomst. Alle bewoners van Swifterbant en het buitengebied, en overige geïnteresseerden, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Samen met de aannemers Dura Vermeer en Hitachy-ABB wordt een toelichting gegeven op de bouwwerkzaamheden. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke werkzaamheden vinden wanneer plaats?
  • Wat kunt u als bewoner van de werkzaamheden gaan merken?
  • Hoe wordt de hinder die bewoners kunnen ervaren tijdens de bouw zoveel mogelijk beperkt?
  • Welke maatregelen worden getroffen om de veiligheid van bewoners en medewerkers te waarborgen?
  • Hoe wordt u gedurende deze fase over de bouwactiviteiten geïnformeerd?
  • Waar kunt u terecht met vragen en opmerkingen?

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 7 december per e-mail aanmelden voor de online informatiebijeenkomst via info@windplanblauw.nl. U ontvangt per e-mail een link waarmee u toegang krijgt tot de informatiebijeenkomst.

Wilt u op de hoogte blijven?
Eén van de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Windplanblauw, is door middel van de Windplanblauw-nieuwsbrief. Deze verschijnt elke 2 maanden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website www.windplanblauw.nl