Windplanblauw beschikt over de juiste ‘papieren’ om de windturbines te kunnen bouwen. Maar, een windpark van 61 turbines komt er niet zomaar. Om de bouw in goede banen te leiden, is Windplanblauw in gesprek met partijen die de grondwerkzaamheden uit kunnen voeren, de stroom van de nieuwe windturbines af kunnen nemen en de nieuwe windturbines kunnen leveren. Dit jaar wordt duidelijk met welke partijen Windplanblauw samen zal gaan werken, zodat we in 2021 kunnen starten met de bouw.

Benieuwd naar de huidige stand van zaken? Bekijk dan onze spread (22 januari 2020 gepubliceerd te in de Flevopost).

Foto: Sans Fotografie