Windplanblauw is al geruime tijd in gesprek met verschillende partijen die de bouw, aansluiting op het net en de stroomafname van de turbines op land van het project mogelijk gaan maken. Inmiddels zijn we in de laatste fase aangekomen, waar we preferred bidders (voorkeurspartijen) aan hebben gewezen en we in onderhandeling zijn om tot een definitief contract te komen.

ABB Power Grids The Netherlands BV is als voorkeurspartij geselecteerd voor de aanleg van het onderstation en de transportkabels. Dura Vermeer is als voorkeurspartij geselecteerd om de parkinfrastructuur en fundaties voor de 37 windturbines op land te realiseren. De komende tijd worden afspraken tussen Windplanblauw en deze partijen verder uitgewerkt.

Naar verwachting worden de andere partijen op een later moment bekend. De officiële start van de bouwfase is bij Financial Close. Dat moment staat nu gepland voor eind van dit jaar.