U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Foto dijk Noord-Oost FlevolandFoto dijk Noord-Oost Flevoland

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in deelgebied Noord; Vereniging Initiatief Windmolenpark Ketelmeerzoom, Vereniging Natuur Stroom Groep en Vereniging Windpark Rivierduingebied. SwifterwinT werkt in het gebied nauw samen met Nuon onder de naam Windplan Blauw.


Actueel:

 16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

> lees verder

 


 

 15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst  

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd anderen.

  


  

03-05-2017

Tekensessie SwifterwinT

> lees verder 

 


 

29-04-2017

Nieuwsbrief SwifterwinT 

> lees verder

 


 

28-04-2017

Ruime meerderheid akkoord met overeenkomst SwifterwinT...

> lees verder

 


 

02-02-2017 

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 > lees verder

 

Pijlers onder de samenwerking

In het document  'Afspraken op hoofdlijnen' zijn een aantal pijlers onder de samenwerking vastgelegd.

Met deze samenwerking wordt onder andere bedoelt de samenwerking tussen de drie verenigingen om te komen tot de vereniging SwifterwinT en de samenwerking met Nuon, welke binnenkort wordt bevestigd in een samenwerkingsovereenkomst.

 

De pijlers zijn:

1.    Doel is de komst van een windpark in en van Deelgebied Noord

 • We gaan uitdagingen pas oplossen als we ze tegenkomen

2.    Zo veel mogelijk opbrengsten en goede voorwaarden voor de betrokkenen in het         gebied

 • Vergoedingen worden vastgesteld op een niveau dat rekening houdt met de hinder en haalbaar is in de businesscase (slides vergoedingen)
 • Er is een definitie van Betrokkene uitgewerkt, opdat primair de kansen liggen bij de betrokkenen in het gebied (slides definities)

3.    Alle Leden krijgen gelijke kansen

 • Alle Leden krijgen gelijke kans op investeren (slides investeren)
 • Er wordt een lijst met Betrokkenen opgesteld

4.    Alle Leden kunnen er (financieel) op vooruit gaan

 • Met een peiling stellen we zo snel mogelijk vast hoe dit principe zich verhoudt tot het principe gelijke kansen voor alle Betrokkenen. Zo voorkomen we dat moet worden uitgevochten welk principe voorrang heeft (slides investeren en investeringsbereidheid)
 • Er wordt een vergoeding geboden voor sanering (slides sanering)
 • Er worden afzonderlijke afspraken gemaakt met Nuon (slides Nuon)

5.    Samen uit, samen thuis

 • De investeringsstructuur is er op gericht dat het windpark zo veel mogelijk door het gebied wordt gefinancierd (slides investeren)
 • Er is een proces vastgesteld om alle Betrokkenen, dus ook de niet-Leden van de huidige verenigingen, te betrekken (slides proces)
 • In de structuur is evenwicht gevonden tussen zeggenschap voor de investerende Leden en alle Leden (slides zeggenschap)

6.    Zorgvuldig omgaan met de omgeving

 • Participaties voor de dorpskernen en gebiedsgebonden bijdrage (slides omgeving)