U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Foto dijk Noord-Oost FlevolandFoto dijk Noord-Oost Flevoland

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in deelgebied Noord; Vereniging Initiatief Windmolenpark Ketelmeerzoom, Vereniging Natuur Stroom Groep en Vereniging Windpark Rivierduingebied. SwifterwinT werkt in het gebied nauw samen met Nuon onder de naam Windplan Blauw.


Actueel:

 16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

> lees verder

 


 

 15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst  

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd anderen.

  


  

03-05-2017

Tekensessie SwifterwinT

> lees verder 

 


 

29-04-2017

Nieuwsbrief SwifterwinT 

> lees verder

 


 

28-04-2017

Ruime meerderheid akkoord met overeenkomst SwifterwinT...

> lees verder

 


 

02-02-2017 

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 > lees verder

 

Wist u dat?

> U het document “Afspraken op hoofdlijnen” en de Statuten van SwifterwinT op kunt vragen bij de vereniging?

> Het lidmaatschap van de vereniging SwifterwinT een voorwaarde is voor het participeren/investeren in de ontwikkel-fase van het project?

> U het Regioplan kunt inzien/downloaden onder 'Documenten'?

 

 

Ontstaansgeschiedenis

In het jaar 2012 werd breed bekend gemaakt dat de provincie Flevoland ruimte ging bieden aan de bewoners van het buitengebied in Noordelijk en Oostelijk Flevoland om deel te nemen in windenergieprojecten in het gebied. De intentie van de provincie was daarbij de verrommeling tegen te gaan door het aantal turbines te verminderen, door de mogelijkheid te bieden voor grotere turbines. Concreet wenst de provincie dat er van de 600 turbines nog 300 turbines in de door haar vastgestelde gebieden, overblijven.

Om dit te bewerkstelligen heeft ze de initiatiefnemers in het gebied verzocht met plannen te komen.

Het gebied betreft het noordoostelijke deel van Flevoland dat ingesloten wordt door de Overijsselseweg - IJsselmeerdijk – Colijnweg. Zie ook de afbeelding: het blauw gekleurde gedeelte.

In ons gebied zijn de initiatiefnemers de 3 verenigingen:

-          Ketelmeerzoom

-          Natuurstroomgroep

-          Vereniging Windpark Rivierduin

Daarnaast wordt ook Nuon als initiatiefnemer aangemerkt.

Met de opstelling van het Regioplan, bleek dat het beleid van de provincie enigszins was gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is voor bovenstaande verenigingen (om haar doelen te bereiken) om samen als één initiatiefnemer te worden aangemerkt. Om dat een naam te kunnen geven is de vereniging SwifterwinT opgericht.

Voordat de vereniging SwifterwinT kon worden opgericht, hebben de 3 verenigingen én de Nuon een aantal “Afspraken op hooflijnen” vastgesteld.

Deze afspraken komen voort uit de door de provincie Flevoland aan het gebied gegeven opdracht. 

 

Opdracht overheid aan het gebied

  • Overheid heeft nieuwe gebieden ingekleurd en lijnen nieuwe projecten aangegeven
  • Ontwikkeling nieuwe projecten vanuit gecombineerde plannen per gebiedsdeel (één aanspreekpunt per gebied)
  • Sanering huidige molens binnen gebied
  • Alle betrokkenen binnen gebied gelijke kansen tot participatie vanaf start 
  • Standpunt overheid: gezamenlijke aanpak, geen gezamenlijkheid = geen planvorming!
  • Z.s.m. intentieovereenkomst, na samenwerkingsovereenkomst in het gebied

 

Wie kan meedoen?

Betrokkenen.

 

Wie zijn Betrokkenen?

  • Alle woonadressen in het gebied leveren 1 Betrokkene
  • Alle leden (van KMZ, NSG  (gedeelte in blauwe gebied) en VWR) die geen woonadres hebben in het gebied, leveren 1 Betrokkene
  • Het bestuur kan besluiten andere personen toe te laten, in het geval van onvoorziene omstandigheden.

Let wel: afgesproken is dat de situatie op 19 maart 2015 bepalend is en dat het achter de poortpaal door de betrokkenen zelf verder geregeld kan en mag worden. Daarbij kan aan een persoon of lid nooit meer dan 1 Betrokkene zijn gekoppeld.

 

Pijlers onder de samenwerking

In het document 'Afspraken op hoofdlijnen' zijn een aantal pijlers onder de samenwerking vastgelegd. Met deze samenwerking wordt onder andere bedoelt de samenwerking tussen de drie verenigingen om te komen tot de vereniging SwifterwinT en de samenwerking met de Nuon, welke binnenkort wordt bevestigd in een samenwerkingsovereenkomst.

>lees meer