U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Foto dijk Noord-Oost FlevolandFoto dijk Noord-Oost Flevoland

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in deelgebied Noord; Vereniging Initiatief Windmolenpark Ketelmeerzoom, Vereniging Natuur Stroom Groep en Vereniging Windpark Rivierduingebied. SwifterwinT werkt in het gebied nauw samen met Nuon onder de naam Windplan Blauw.


Actueel:

 16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

> lees verder

 


 

 15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst  

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd anderen.

  


  

03-05-2017

Tekensessie SwifterwinT

> lees verder 

 


 

29-04-2017

Nieuwsbrief SwifterwinT 

> lees verder

 


 

28-04-2017

Ruime meerderheid akkoord met overeenkomst SwifterwinT...

> lees verder

 


 

02-02-2017 

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 > lees verder

 

Actueel

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage!

Gepost 2016/12/02

Een volgende grote stap voor ons project Windplan Blauw is gerealiseerd:

 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter inzage!

 

Dat betekent dat deze door de minister is goedgekeurd.

Van 2 december 2016 tot 12 januari 2017 ligt de NRD voor Windplanblauw ter inzage. Deze bevat de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage (MER).

Ieder kan met een zienswijze reageren op de NRD. Samen met het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage dienen deze zienswijzen als input voor een definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

 

U kunt de stukken inzien:

-          Op www.bureau-energieprojecten.nl (digitaal)

-          Bij de gemeente Lelystad (op papier)

-          Bij de gemeente Dronten (op papier)

 

Inloopbijeenkomst

U bent van harte welkom op woensdag 14 december van 19.00-21.00 uur, in het Kerkcentrum de Hoeksteen Swifterbant.

De ministeries van EZ en I&M organiseren samen met SwifterwinT, Nuon, Provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad deze bijeenkomst. Hier vindt u alle informatie over het project en de procedure.

 

Voor meer informatie over de NRD en het vervolg: www.bureau-energieprojecten.nl

 

Bekijk hier de uitnodiging in pdf.

 

10 november 2016 Inloop voor betrokkenen

Gepost 2016/11/03

Inloop voor betrokkenen bij SwifterwinT

(Deze inloop is alleen voor betrokkenen, woonachtig in het buitengebied Noord) 

 

Bent u woonachtig in het buitengebied Noord en heeft u vragen over

  • De Samenwerkingsovereenkomst met Nuon (SWOK)
  • Documenten van de USB m.b.t. ledenovereenkomst, kasstroommodel, etc.
  • Windplanblauw

stel ze persoonlijk aan het bestuur van SwifterwinT, dat kan op:

Donderdag 10 NOVEMBER 2016 tussen 16.00 – 18.00 uur en 18.30 – 20.30 uur

SHORTGOLF SWIFTERBANT

 

> bekijk of download hier de uitnodiging in pdf.

Lees de rest van deze post »

Kick-off avond SwifterwinT groot succes

Gepost 2016/10/19

Op donderdagavond 13 oktober was de kick-off bijeenkomst van de Vereniging SwifterwinT, de gebiedsvereniging die samen met Partner Nuon een groot windproject ontwikkelt in Flevoland. Met een grote opkomst, een duidelijk programma en een positieve sfeer was de avond een groot succes. 

 

Bewoners uit het buitengebied die binnen de invloedssfeer van de toekomstige turbines wonen kunnen lid worden van de vereniging. Op de avond werd niet alleen gepresenteerd hoe en door wie het lidmaatschap verkregen kan worden, maar ook wat de mogelijkheden zijn om te investeren in het park en hoe de vereniging tot nu toe de ontwikkeling van het park met Nuon voortvarend vormgegeven heeft.

De onderbouwing en toelichting van Notaris Teun van Dijk van Van Dijk de Jongh Notarissen, bedrijfsadviseur Sjoerd de Beer  van Flynth en André Verduijn van Countus, waar leden voor vragen terecht kunnen, legde een solide basis onder de door het bestuur voorbereidde stukken.

In de komende periode kunnen bewoners zich aanmelden voor het lidmaatschap en tegelijkertijd ook voor activiteiten in de vereniging (bijvoorbeeld in het bestuur of ondersteunende commissies) of het ontwikkelbedrijf. Naar verwachting zal half november de eerste ledenvergadering in de nieuwe constellatie plaats vinden.

 

Wilt u actief meedenken/meedoen met SwifterwinT? Meld u voor 1 november aan voor het bestuur of een ondersteunende commissie! Meld u aan via e-mail of via het contactformulier.

 

Intentieovereenkomst Windplan Blauw getekend

Gepost 2016/10/07
Op vrijdag 7 oktober tekenden Nuon, SwifterwinT, het Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en gemeente Dronten  een intentieovereenkomst om een windpark te realiseren in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk in Flevoland. Dit windpark maakt onderdeel uit van het Regioplan Wind. 
    
  
Op de linker foto van links naar rechts:
Dhr W. Aarnink, Directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat;
Margit Deimel, manager projectontwikkeling wind op land in Nederland;
Dhr. A. Stuivenberg, gedeputeerde provincie Flevoland;
Mw. E. van Wageningen, wethouder van Lelystad;
Dhr. N. Verlaan, wethouder van Dronten;
Dhr. M. Schoone, voorzitter SwifterwinT;
Dhr. N. Schulte, secretaris SwifterwinT;
Mw. I. Post, MT lid Energie en omgeving ministerie van Economische zaken.
 

> De Intentieovereenkomst windpark Windplan Blauw kunt u inzien/downloaden onder 'Documenten'.

Wethouder Elly van Wageningen bezoekt Windgebied Blauw

Gepost 2016/09/16

Wethouder Elly van Wagenaar bezoekt Windgebied BlauwWethouder Elly van Wagenaar bezoekt Windgebied Blauw

Lees de rest van deze post »

Windplan Blauw door RVO erkend

Gepost 2016/09/06

Windplan Blauw wordt vermeldt op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Flevoland) onder Bureau Energieprojecten. 

> Klik hier om het artikel te lezen.

Website online en nieuw e-mailadres

Gepost 2016/08/29

Vanaf vandaag is de website www.swifterwint.nl online! 

Hier vindt u onze uitgangspunten, beweegredenen, toekomstperspectief en meer van onze windvereniging in oprichting.

Wij plaatsen regelmatig updates en nieuwsitems zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen en voortgang van onze vereniging SwifterwinT.

Tevens hebben wij een nieuw e-mailadres in gebruik genomen: info@swifterwint.nl waar u ons 24/7 kunt bereiken. 

Regioplan Wind definitief vastgesteld

Gepost 2016/07/14

Provinciale Staten hebben op 13 juli 2016 ingestemd met het Regioplan Wind. De gemeenteraden van Dronten, Lelystad en Zeewolde hadden al eerder ingestemd met het plan. Daarmee is het politieke proces rondom het Regioplan afgerond en kunnen initiatiefnemers aan de slag om nieuwe windparken te realiseren. Gedeputeerde Arie Stuivenberg vindt het belangrijk dat het Regioplan zo breed gedragen wordt. Hij is blij dat met dit plan duidelijke spelregels zijn neergelegd voor het aanleggen van windparken. Ook vindt hij het belangrijk dat de inwoners van Flevoland dankzij het Regioplan mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de Flevolandse windenergie. Stuivenberg vindt het wel jammer dat Provinciale Staten een beperking van de ashoogte van de molens op 120 meter heeft ingesteld.

Deelgebieden met specifieke zones

Het Regioplan Wind houdt in dat de huidige generatie windmolens vanaf 2020 wordt vervangen door nieuwere, efficiëntere molens. Hierdoor is het mogelijk om met de helft minder windmolens meer dan twee keer zoveel duurzame energie op te wekken dan nu het geval is. Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn in het Regioplan Wind verdeeld in vier deelgebieden. In ieder deelgebied mag één initiatiefnemer aan de slag. In de deelgebieden zijn specifieke zones aangewezen voor de plaatsing van windmolens, maar per zone zal bekeken worden hoe en waar de molens geplaatst worden.

Bewoners kunnen profiteren

De inwoners van de gebieden waar de nieuwe windmolens komen te staan, kunnen investeren in deze molens en profiteren dan ook van de opbrengsten. Bewoners van het buitengebied nemen daarmee 'risicodragend' deel aan deze ontwikkelingen, bewoners van de kernen kunnen profiteren van de opgewekte energie zonder dat zij risico dragen.

>U kunt het regioplan inzien/downloaden onder 'Documenten'.